Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn termen die te pas en te onpas worden gebruikt. Aanrechtblad-kopen.nl hecht geen waarde aan mooie praatjes, maar verricht liever daden. Natuursteen is een natuurlijk product dat duizenden tot zelfs miljoenen jaren nodig heeft om gevormd te worden. Verantwoord omgaan met de natuur, onze samenleving en de bedrijfsvoering is voor ons belangrijk. Wij willen bijdragen aan het verbeteren van het natuurlijk leefklimaat en de circulaire economie zoveel mogelijk stimuleren. 

NATUUR EN DUURZAAMHEID

Bij het leveren van natuursteen houden wij op alle fronten rekening met mens, materiaal en het milieu. Dit begint met voor iedereen toegankelijke maatregelen als de keuze voor een goed geïsoleerd pand, afval scheiden bij de bron, verantwoord omgaan met energie & water en het reduceren van CO2 door een slimme routeplanning. Daarnaast maken wij zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare grondstoffen bij de (nieuw)bouw en inrichting van onze panden. Waar onze bladen voorheen werden verpakt met single use houten bokken, wordt er tegenwoordig gebruik gemaakt van verstelbare transportbokken die voortdurend kunnen worden gebruikt.

CIRCULAIRE ECONOMIE

Aanrechtblad-kopen.nl levert een actieve bijdrage aan de transitie van een lineaire- naar een circulaire economie. Het traditionele model van produceren, consumeren en vervolgens weggooien past niet in ons straatje. Bij Aanrechtblad-kopen.nl ziet de cirkel van de levensduur van aanrechtbladen er als volgt uit:

  1. Nadenken over een duurzaam ontwerp;
  2. Verantwoord produceren;
  3. Restmaterialen van productie aanwenden voor hergebruik;
  4. Verantwoord transporteren;
  5. Verantwoord monteren;
  6. Restmaterialen van montage aanwenden voor hergebruik;
  7. Consumeren (het daadwerkelijke gebruik van uw blad);
  8. Zorgvuldig demonteren;
  9. Verantwoord transporteren;
  10. Uw werkblad indien mogelijk aanwenden voor hergebruik, het liefst met toegevoegde waarde.

MATERIALEN

Aangezien de van oudsher bekende natuursteensoorten als marmer en graniet decennia nodig hebben om te ontstaan zijn wij van Aanrechtblad-kopen.nl op zoek gegaan naar samengestelde materialen die gemaakt zijn van onuitputbare bronnen. Hierbij kan worden gedacht aan beton, composiet, dekton en terrazzo.

Onze medewerkers zijn daarnaast al geruime tijd aan het kijken naar de mogelijkheden omtrent biobased werkbladen. Zodra biobased composieten in een dermate ver stadium zijn dat het optisch, technisch en economisch gezien een interessant product wordt om als werkblad in te zetten wordt ons assortiment hiermee uitgebreid. Benieuwd naar de definitie van Biobased Composieten? Lees het artikel van de Wageningen Universiteit. Aanrechtblad-kopen.nl heeft veelvuldig gesprekken met haar leveranciers om de ontwikkelingen op het gebied van Biobased Composieten te bespreken.

BEDRIJFSVOERING

Duurzaamheid zit diep in onze bedrijfscultuur verweven. Bij natuur en duurzaamheid las u reeds over ons goed geïsoleerde pand en de reductie van energiegebruik. Naast het beperken van de uitstoot van CO2 met onder meer de slimme routeplanning stimuleren wij onze medewerkers hun CO2 footprint te verkleinen. 

Het team van Aanrechtblad-kopen.nl investeert veel tijd in de verduurzaming van de leveranciersselectie. Wij scherpen voortdurend ons beleid voor de selectie van partners aan. 

OFFERTE AANVRAGEN
Aanrechtblad-kopen-logo
OFFERTE AANVRAGEN